Redaktor naczelny – dr Filip Maj


Recenzenci naukowi:

Profesor zw. Marian Borkowski (Warszawa)

Profesor MUDr. Bohumil Chmelík, PhD (Trnava)

Profesor dr hab. Teresa Grzybkowska (Warszawa)

Profesor dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Olsztyn)


Sekretarz redakcji – mgr Sabina MadejaHeksis 1+2/2012 – Wydanie polskie: mgr Marcin Kania (współpraca redakcyjna)


Heksis 3+4/2011 – Tłumaczenia: mgr Ewa Ciesielska, mgr Jerzy Paź i mgr Krzysztof Zubelewicz


Heksis 1+2/2011 – Wydanie polskie: mgr Justyna Zając (współpraca redakcyjna). Wydanie angielskie: mgr Katarzyna Łazutka (korekta i tłumaczenia). Tłumaczenia: mgr Ewa Ciesielska, mgr Jerzy Paź i mgr Krzysztof Zubelewicz


Heksis 4/2010 – Wydanie polskie: Magdalena Turczyńska (współpraca redakcyjna); Wydanie angielskie: mgr Katarzyna Łazutka (korekta i redakcja). Tłumaczenia: Maciej Rogoza, Aleksander Stankiewicz, Joanna Suchecka, Anna Władyka


Heksis 3/2010 – Tłumaczenia: Agnieszka Białczak, Ewa Ambroziewicz, Małgorzata Grzenda, Bartosz Jabłoński, mgr Hanna Lubowicz, Maciej Rogoza


Heksis 2/2010 –  Współpraca redakcyjna: Edyta Jarząb (wydanie polskie). Tłumaczenia: Agnieszka Białczak, Amadeusz Dańko, Małgorzata Grzenda, Bartosz Jabłoński, Piotr Samborowski


Heksis 1/2010 – Współpraca redakcyjna: mgr Marcin Kania (wydanie polskie). Tłumaczenia: Amadeusz Dańko, Bartosz Jabłoński, Helena Polyak, Marcin Umiński, Dorota Ścisłowska


Projekt strony 2012: Piotr Łyczkowski

Projekt strony i redakcja techniczna 2010-2011: Artur Endler


Wydawca: MUZAIOS 

Email: editor.heksis@gmail.com

Adres redakcji: Al. Szucha 2/4 lok. 53, 00-582, Warszawa


zespół redakcyjny

Heksis
Filozofia
Kognitywistyka
Sztuka
MUZAIOS        zespół redakcyjny        informacje dla autorów        publikacje        linki       kontakt       homemuzaios.htmlinformacje.htmlpublikacje.htmllinki.htmlmailto:editor.heksis@gmail.com?subject=Home.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5shapeimage_6_link_6

ISSN 2081-1926

1+2

2012

archiwum


Heksis nr 3+4/2011

NAUKA, PSYCHOANALIZA I SZTUKA


Heksis nr 1+2/2011

ZDROWIE I CHOROBA – PSYCHIKA I CIAŁO


Heksis nr 4/2010

CIAŁO I DUSZA – CIELESNOŚĆ I SZTUKA


Heksis nr 3/2010

UCZUCIA I POZNANIE - EMOCJE I DZIAŁANIE


Heksis nr 2/2010

PRZESTRZENIE SZTUKI – SIŁY TWÓRCZOŚCI


Heksis nr 1/2010

KAZIMIERZ DĄBROWSKI I TEORIA DEZINTEGRACJI POZYTYWNEJ

(OSOBOWOŚĆ, MORALNOŚĆ, DUCHOWOŚĆ)


pozostałe numery…